Courses

The Ebb and Flow of Health: The Union and Separation of the Six Conformations.

Deze cursus belooft een verhelderende reis te worden naar het hart van de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM), waarbij het ingewikkelde samenspel tussen de universele principes Yin en Yang wordt bestudeerd zoals deze zich manifesteren in de zes conformaties. Begrijpen hoe deze twee primaire krachten op elkaar inwerken, waardoor de dynamische processen ontstaan die het leven en de gezondheid beheersen, is cruciaal voor het begrijpen van de essentie van de zes conformaties, die de functionele entiteiten in TCM vertegenwoordigen die verantwoordelijk zijn voor het handhaven van het evenwicht in het lichaam.

Dus ja, in deze cursus gaan we diep in op de historische wortels en filosofische onderbouwing van TCM, waarbij we sterk putten uit de baanbrekende tekst, de Yellow Emperor’s Classic. Maar het zal zeer lonend zijn. Door deze lens zul je de diepgaande integratie van TCM met taoïstische principes zien, vooral zoals geïllustreerd door de I Tjing, waardoor hun begrip van gezondheid en ziekte wordt verrijkt. En dat is voor alle TCM-therapeuten van fundamenteel belang.

Startdatum: zaterdag 18 januari 2025 om 12:00

Einddatum: zondag 19 januari 2025 om 18:00

Bedrag:Reguliere prijs€379,00

Cursustaal Engels